Miljö & Hållbarhet

SK Bygg är med och bygger framtidens hållbara samhälle, vilket innebär att väga in materialval och hitta miljösmarta lösningar tillsammans med våra kunder. Några konkreta saker vi gjort och gör är att vi försett taket på kontoret med solceller och vid nybilsköp är det alltid med miljöfokus i centrum.

Om
SK Bygg
Kreera web&design Logo