Skrea Kyrka

Vi har fått uppdraget att renovera delar av Skrea Kyrka, arbetet kommer att pågå över vintern 15-16